strona główna oferta informacje kontakt
  M E N U
Informacje / Perlit
  Opcje
wersja do druku
wyślij znajomemu
   Informacje / Perlit
PERLIT EKSPANDOWANY - KRUSZYWO

Własności :
naturalna skała pochodzenia wulkanicznego poddana obróbce termicznej w wysokiej temperaturze

masa objętościowa EP - 150 :80 kg/m3
przewodnictwo cieplne EP - 150 :
w stanie suchym0,0447 kcal/mh °C
konstrukcje zewnętrzne0,060 kcal/mh °C
konstrukcje wewnętrzne0,050 kcal/mh °C
ognioodporność850 - 900 °C
współczynnik przenikania pary wodnej0,032 g/mh
ciepło właściwe0,23 kcal/kg °C
objętość właściwa12,5 cm3/g
twardość5,5 do 7 w skali Mosa
temperatura topnienia950 do 1300 °C
chemicznie pasywny, ogniotrwały, stały objętościowo.EP-100

EP-150

EP-180

Agro-perlit


WYMOGI TECHNICZNE

Perlit ekspandowany swoimi właściwościami powinien odpowiadać wymogom podawanym w tabeli poniżej, lub innym wymogom wcześniej uzgodnionym pisemnie między odbiorcą i dostawcą.

Właściwości perlitu ekspandowanego:

WłaściwośćWartość
EP 100EP 150EP 180Agro - pertlit
Masa sypka *)kg.m-3max.100150180200
ziarnistość (mm)pod 0,315% 70-95max. 70max. 40max. 15
pod 1,000  85-10070-10030-80max. 30
1,000-4,000 max. 20-3020-70min. 70
Wilgotnośćmax.2222
Przewodność cieplnaWm-1x K-1 0,060,070,0750,08
*) niższa wartość masy sypkiej, niż podana w tabeli nie stanowi wady i jest dopuszczalna.

Skład chemiczny perlitu ekspandowanego:

SkładnikWartość
SiO2%min.66
AL2O3% 18
Fe2O4%max.3
CaO + MgO% 5
Na2O + K2O% 8


PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE PERLITU EKSPANDOWANEGO W BUDOWNICTWIE :
 • Zasypki podłogowe na podłożu gruntu
  Grubość warstwy od 2 do 4 mm dla temp. pomieszczeń + 20 °C. Przyjmuje się około 1 cm warstwy na 3 °C obniżenia temperatury. Maksymalna grubość warstw bez dodatkowej obróbki wynosi 10 - 15 cm. Podczas układania warstw należy uwzględnić 10 - 20 % naddatku.
 • Zasypki pod taflami lodowymi :
  Warstwy około 10 - 20 cm perlitu hydrofobizowanego.
 • Zasypki dźwięko - izolacyjne :
  Grubości 3 do 6 cm do wykonania podłóg pływających o minimalnej grubości 12 cm i masie stopu min. 340 kg/m2 (łącznie z podłogą).
 • Zasypki stropów nad przestrzeniami chłodnymi, lub bardzo ciepłymi (chłodnie, sauny):
  Grubości 15 do 30 cm dla 100 °C różnicy temperatur . W przypadku warstw grubszych niż 10 cm stosować wkładki.
 • Zasypki przewodów energetycznych wewnątrz budynków :
  Warstwa grubości 1 cm zapewnia różnicę temperatury o 6 °C.
 • Zasypki urządzeń technologicznych :
  Np. urządzenia do produkcji gazów ciekłych o temp. do 170 °C . Zaletą jest też duża zdolność adsorpcyjna. Cecha ta jest szczególnie istotna w przypadku awarii urządzeń , lub rurociągów.
 • Zasypywanie ścian obiektów :
  Np. w chłodniach, laboratoriach, szklarniach, fermach drobiu, saunach, łazienkach itp. Maksymalna grubość warstwy - 30 cm.
 • Zasypywanie kształtowników okiennych i okien wystawowych.
  Jedna z najtańszych metod uszczelniania profili. Możliwość uzupełniania poprzez otwory.


TYNKI PERLITOWE

Podstawowe zadania tynków perlitowych :
 • Poprawa własności termoizolacyjnych ścian i stropów.
 • Poprawa izolacyjności dźwiękowej.
 • Ochrona przeciwpożarowa konstrukcji betonowych, stalowych, aluminiowych i innych.

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE

 • Wilgotność względna pomieszczeń do 75 % , dla wilgotności większej do 90 % tynki należy wzbogacić domieszkami .
 • Tynki nakładane jako :
  • jednowarstwowe gr. 1 do 1,5 cm z masy 500 do 550 kg/m3,
  • wielowarstwowe - systemy osłaniania pozwalające na wykonywanie warstw o łącznej grubości do 6 cm.
 • Odporność ogniowa tynków.
  • dla warstw grubości min. 3,5 cm - odporność 1,5 h.
  • dla warstw grubości min. 6 cm - odporność 2 h
 • Nakładanie masy tynku perlitowego możliwe jest na niemal wszystkie podłoża budowlane . Powierzchnie bardzo gładkie należy obciągać siatką o oczkach 1/1 do 10/10 cm, lub pierwszą warstwę wykonać z dodatkiem lateksu.
 • Tynki perlitowe można nakładać ręcznie, lub mechanicznie.
PODSTAWOWE SKŁADNIKI

 • Perlit EP 150 o masie objętościowej 130 kg/m3 i twardości ziarna min. 2 kp/cm2
 • Materiały wiążące :
  • cement portlandzki min. 35, wskazany 40 - 50,
  • wapno 50% roztwór koloidu wapniowego,
  • gips,
  • gips + koloid wapniowy,
 • Domieszki :
  • włókno np. polipropylenowe, bazaltowe itp.
  • piasek,
  • inne typu chemicznego zwiększające przyczepność , lub szczelność powłok.
 • Woda.
 • Zbrojenia - tradycyjne siatki zbrojeniowe, ceramidowe, Rabitza, druciana sześciokątna ocynkowana itd.
EFEKTY :

8 cm warstwy izolacji termicznej z materaca perlitowego (folia polietylenowa wypełniona perlitem) zastępuje mur ceglany grubości 80 cm.


PERLITOBETON

Jeden z najlżejszych silikatowych materiałów budowlanych. Dzięki swoim specyficznym właściwością perlit łączony z materiałami wiążącymi umożliwia wykonanie betonów lekkich o poniższych właściwościach :

Masa objętościowa :250 - 1200 kg/m3
Przewodnictwo cieplne :0,07 - 0,03 kcal/mh °C
Współczynnik przenikania pary wodnej :0,0005 - 0,025 g/mhtor
Ognioodporność :550 - 950 °C
Wytrzymałość na ściskanie :3 do 150 kg/cm2
Wilgotność względna pomieszczeń :30 do 95%
Grubość warstwy minimum :0,8 cm


ZASTOSOWANIE PERLITOBETONU

 • Warstwy termoizolacyjne pokryć dachowych grubości 5 - 10 cm , pochylenia do 25 % .
 • Prefabrykaty np. płyty podłogowe stropów stalowych .
 • Jastrychy posadzkowe do łazienek, WC, szatni, spiżarni, pakamer, itp.
  (istnieje możliwość łączenia np. z lateksem w celu uzyskania podkładów pod posadzki z PCV)
 • Posadzki w budynkach gospodarstw rolnych o grubości średnio 15 cm .
 • Konstrukcje fundamentów pod maszyny i urządzenia w temperaturach ekstremalnych - 200 do + 100 o C .
 • Konstrukcje kanałów dymowych, przewodów elektrycznych itp.
 • Jednowarstwowe panele do budowy ścian zewnętrznych typu sandwicz .
 • Okładziny konstrukcji betonowych .
 • Prefabrykowanie i monolityczne ościeża okienne, lub drzwiowe .
 • Kształtki perlitobetonowe jako osłony termoizolacyjne .
WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE PRODUKCJI PERLITOBETONÓW

 • Składniki podstawowe :
  • Perlit EP 100, EP 150, lub EP 180
  • Cementy portlandzkie 35 w ilościach 200 do 1000 kg/m 3
  • Wapno gaszone do 180 kg/m 3
  • Woda - jak dla betonów zwykłych
 • Domieszki - gips, włókna mineralne, piasek itd. Zgodnie z posiadanymi dopuszczeniami .
 • Skład mieszanki należy dostosować do planowego zastosowania, warunków termicznych, oraz sił niszczących .
 • Produkcja - można produkować ręcznie, lub w betoniarkach. Czas mieszania 3-4 minut tak, aby nie dochodziło do zbędnego kruszenia ziaren perlitu . Formowanie za pomocą wibrowania, prasowania, odlewania, ubijania itd. Szczególnie istotny jest proces pielęgnacji w czasie pierwszych 14 dni . ( polewanie wodą 2 razy dziennie w ciągu dnia ). Wewnątrz budynku okres pielęgnacji skracamy do 7 dni .
 • Możliwe jest zbrojenie elementów i konstrukcji z perlitobetonu wkładkami stalowymi, oraz zbrojeniem rozproszonym .
 • Perlitobeton może być poddawany obróbce cieplnej .

© 2005 P.H.U. Anter - Wszelkie prawa zastrzeżone
design: unikorn